تماس با ما

[ggmap height=”300″ lat=”36.465713″ long=”52.850888″ zoom=”15″ icon=”3345″]
[heading text=”ارسال پیام به ما” tag=”h3″]

[heading text=”اطلاعات تماس” tag=”h3″]
مازندران، خیابان امام خمینی، تلار 18، مجتمع صاحبی، طبقه چهارم
تلفکس: ۶۰۰ ۶۷ ۴۲۲ ۱۱ (۹۸+)
ایمیل: info@zavir.ir
وبسایت:  http://zavir.ir
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ – ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ – ۱۴:۰۰

آکادمی و آتلیه معماری زاویر

قائمشهر +1 212-0123456789