• تلفن: ۶۰۰ ۶۷ ۴۲۲ ۰۱۱
  • ایمیل: info@zavir.ir
  • ساعات کاری: ۰۸:3۰-17:30

تماس با ما

ارسال پیام به ما

اطلاعات تماس

مازندران، خیابان امام خمینی، تلار 18، مجتمع صاحبی، طبقه چهارم
تلفکس: ۶۰۰ ۶۷ ۴۲۲ ۱۱ (۹۸+)
ایمیل: info@zavir.ir
وبسایت:  http://zavir.ir
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ – ۱۹:۰۰، پنجشنبه ۰۸:۰۰ – ۱۴:۰۰