مسابقه شماره 2 (به تصویر کشیدن یک رویا)

مسابقه یک رویا مسابقه بزرگ شبیه سازی با 28 میلیون تومان جایزه این مسابقه به اتمام رسیده است. نفر اول مسابقه حسین واحد نفر دوم مسابقه میثم اسدی نفر سوم سعید ثابت ایمان

مسابقه شماره 1 (رندر ماشین)

این مسابقه به پایان رسیده است. داوران مسابقه رندر ماشین نفر اول سعید ثابت ایمان نفر دوم مجید زمانی نفر سوم داریوش نصر

بستن
مقایسه