چالش

همراه با چالش های زاویر سطح رندر خود را بالا ببرید و از ما هدیه دریافت کنید.


نحوه امتیازگیری در این چالش ها به صورت زیر میباشد و با جمع آوری این امتیازات و رسیدن به حد نصاب شما خواهید توانست که به جوایز دسترسی پیدا کنید.


نحوه کسب امتیاز


جدول نحوه استفاده از امتیازات


توضیحات چالش ها


چالش روزانه:

در این چالش پروژه ای تعیین می شود که باید در مدت زمان یک روز پروژه را به اتمام برسانید .

موضوع چالش توسط ادمین اعلام می شود.

ثبت نام برای این چالش از طریق آیدی @ZavirAdmin در تلگرام صورت می پذیرد.


چالش هفتگی:

این چالش در مدت زمان یک هفته انجام میشود و هر شخص شرکت کننده موظف است در مدت زمان تعیین شده پروژه خود را تحویل دهد. در طول انجام پروژه هر فرد می بایست مراحل انجام کار خود را در گروه اصلی آکادمی زاویر به نمایش بگذارد.

موضوع چالش توسط ادمین اعلام می شود.

ثبت نام برای این چالش از طریق آیدی @ZavirAdmin در تلگرام صورت می پذیرد.


چالش ماهانه:

در مدت زمان یک ماه برگزار میشود و هر شرکت کننده یک ماه زمان تحویل کار را دارد . موضوع چالش توسط ادمین اعلام می شود.

موضوع چالش توسط ادمین اعلام می شود.

ثبت نام برای این چالش از طریق آیدی @ZavirAdmin در تلگرام صورت می پذیرد.


چالش ورکشاپ:

چالشی است که هر دو ماه برگزار میشود و مخصوص کسانی است که از آکادمی زاویر ورکشاپ تهیه کرده اند. به بهترین نمونه کارها طبق چارت مشخص شده در جدولهای بالا امتیاز داده می شود.

ثبت نام برای این چالش از طریق آیدی @ZavirAdmin در تلگرام صورت می پذیرد.


چالش فصل اولی ها:

ویژه هنرجویانی است که اولین آموزش را از آکادمی زاویر دریافت کرده اند. برای مثال هنرجوی عزیزی که در فصل پاییز پک آموزشی از آکادمی تهیه کرده باشد و نمونه کار خود را برای آکادمی فرستاده باشد … می تواند در انتهای فصل پاییز صاحب یکی از رتبه های اول تا سوم شود و جایزه خود را دریافت کند.

ثبت نام برای این چالش از طریق آیدی @ZavirAdmin در تلگرام صورت می پذیرد.


چالش حرفه ای ها:

برای شرکت در این چالش باید حداقل یک بار در چالش های آکادمی زاویر شرکت کنید و نمونه کار شما به تایید آکادمی زاویر برسد. زمان برگزاری این چالش از طرف آکادمی زاویر اطلاع رسانی می شود.آموزش های ساخته شده توسط هنرجویان باید به تایید آکادمی زاویر برسد.

برای برندگان چالش هر ماه ورکشاپ آنلاین برگزار می شود.

بستن
مقایسه