• تلفن: ۶۰۰ ۶۷ ۴۲۲ ۰۱۱
  • ایمیل: info@zavir.ir
  • ساعات کاری: ۰۸:۰۰-۱۹:۰۰

تیم زاویر

مرضیه مهدی پور

عضو تیم طراحی

سیدعارف رضوی

مدیر استودیو و آکادمی

تموچین محمودی

سرپرست تیم طراحی و اجرا

احمد باقری

مدیر عامل

مینا باقری

عضو تیم استودیو

مهتاب اولادی

عضو تیم استودیو

سحر حیدری

عضو تیم طراحی