• تلفن: ۶۰۰ ۶۷ ۴۲۲ ۰۱۱
  • ایمیل: info@zavir.ir
  • ساعات کاری: ۰۸:3۰-17:30

تیم زاویر

مرضیه مهدی پور

عضو تیم طراحی

سیدعارف رضوی

مدیر استودیو و آکادمی

تموچین محمودی

سرپرست تیم طراحی و اجرا

احمد باقری

مدیر عامل