تیم زاویر

[team photo=”3645″ name=”مرضیه مهدی پور” job=”عضو تیم طراحی” icon1=”twitter” url1=”zavir.ir” icon2=”facebook” url2=”zavir.ir” icon3=”skype” url3=”zavir.ir” icon4=”telegram” url4=”zavir.ir”][/team]
[team photo=”3631″ name=”سیدعارف رضوی” job=”مدیر استودیو و آکادمی” icon1=”twitter” url1=”zavir.ir” icon2=”facebook” url2=”zavir.ir” icon3=”skype” url3=”zavir.ir” icon4=”telegram” url4=”zavir.ir”][/team]
[team photo=”3635″ name=”تموچین محمودی” job=”سرپرست تیم طراحی و اجرا” icon1=”twitter” url1=”Zavir.ir” icon2=”facebook” url2=”Zavir.ir” icon3=”skype” url3=”Zavir.ir” icon4=”telegram” url4=”Zavir.ir”][/team]
[team photo=”3630″ name=”احمد باقری” job=”مدیر عامل” icon1=”twitter” url1=”zavir.ir” icon2=”facebook” url2=”zavir.ir” icon3=”skype” url3=”zavir.ir” icon4=”telegram” url4=”zavir.ir”][/team]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *